Close

Què és la contaminació electromagnètica?

La contaminació electromagnètica és l’exposició excessiva a les ones de radiació produïdes tant per elements naturals (cavitats buides del subsòl, aigua, tempestes elèctriques) com per elements artificials (ones radiofòniques, antenes, xarxes sense fils, línies elèctriques d’alta tensió). Aquestes ones perjudiquen de forma invisible l’estructura cel·lular dels organismes vius, tant a persones, animals o plantes.

La terra emet ones de freqüència de 7,83 Hz de mitjana, òptimes per a les cèl·lules, però a causa de l’excés de contaminació electromagnètica (CEM), aquestes es veuen alterades i no sempre ens arriben amb la intensitat idònia.

Quins efectes ens produeix?

L’exposició excessiva a les ones electromagnètiques pot produir-nos el que s’anomena geopatia. Les geopaties poden implicar una pèrdua de la capacitat reproductiva de les cèl·lules, possibles danys en el codi genètic, alteració nerviosa, malestar i altres símptomes com:

  • Increment del nerviosisme i estrès
  • Problemes en la qualitat del son
  • lipoatròfia semicircular
  • Esgotament crònic
  • Electrosensibilitat
  • Migranyes, mals de cap, …
Perquè necessitem Veema System

Infografia sobre la contaminació electromagnètica

Radiació electromagnètica natural
Radiació natural

Contaminació electromagnètica d'origen artificial

Ordinadors
Smartphones
Mòdems
Torres elèctriques
Satèl·lits
Antenes