Close

Una botiga més gaudint del Veema Human System

Avícola Serlluis ha instal·lat el Veema Human System a l’última de les seves botigues inaugurada a la ciutat de Terrassa. El grup tenen 4 botigues més a la ciutat i continuen creixent.

Esperem que puguin seguir creixent i aconsegueixin el seu objectiu de qualitat amb l’ajuda del Veema Human System.