Close

Què és i per a què serveix Veema Animal System?

Veema Animal System és un sistema que redueix els efectes de la contaminació electromagnètica que ens envolta i que permet recuperar la freqüència d’origen natural idònia que els éssers vius necessiten (7,83 Hz de mitjana).

Aprofitant la circulació dels corrents d’aire, naturals o artificials, Veema Animal System genera ones a través dels seus dos dispositius (VM1 i VM2) que, col·locats estratègicament, provoquen una dinàmica dins de la zona tractada que harmonitza l’espai i redueix els efectes negatius causats per l’excés de contaminació electromagnètica.

Els seus resultats es sostenen en més de 15 anys d’investigació i estan contrastats en diversos milers d’instal·lacions.

Com s’instal·la?

Després d’un estudi del volum de l’aire, els sistemes de ventilació i els fluxos electromagnètics mitjançant una espectrometria i una valoració de la distribució de l’espai a tractar, podrem calcular el nombre de dispositius VM1 i VM2 necessaris i el lloc de col·locació més idoni, per així aportar el màxim rendiment possible.

Veema Animal System

Catàleg Veema System

Visualitzar el catàleg

CAT ESP FRA ENG ITA


Triple Animal System

Quins són els beneficis de Veema Animal System?

El principal objectiu de Veema Animal System és harmonitzar els espais, és a dir, fer-los més saludables. Un cop instal·lat, es detecta una major sensació de tranquil·litat i concentració en els individus.

En l’actualitat, comptem amb instal·lacions arreu del país que donen servei a entitats públiques, empreses i llars.

Veema Animal System és la tecnologia del benestar que no es veu, però se sent.

Veema Animal System

  • Cavalls: Millora del rendiment, del descans i de la reducció del temps d’ensinistrament.
  • Porcs: Reducció d’avortaments i mortalitat, lots més homogenis i reducció del temps de jerarquització.
  • Vaques: Reducció dels dies oberts, millor resposta als tractaments de malalties i major producció lletera.
  • Aus: Major resistència a malalties, disminució temps d’engreix i lots més homogenis.
Veema System